Nabídka
Produkty a služby

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 24.05.2022

Aktualizováno: 24.05.2022

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady společnosti Mikona sro týkající se shromažďování a používání informací, které shromažďujeme, když přistupujete na stránky mikona.eu (dále jen „Služba“). Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují vaše práva na ochranu osobních údajů a způsob, jakým jste chráněni podle zákonů na ochranu osobních údajů.

Používáním naší služby souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Nepřistupujte k naší službě ani ji nepoužívejte, pokud nesouhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů CookieScript .

Mikona sro je oprávněna tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit. K tomu může dojít bez předchozího upozornění.

Mikona sro zveřejní revidované Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách mikona.eu

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Informace, které shromažďujeme

Při používání naší služby budete vyzváni, abyste nám poskytli osobní údaje používané k tomu, abychom vás kontaktovali nebo identifikovali. mikona.eu shromažďuje následující informace:

 • Údaje o použití
 • název
 • E-mailem
 • Číslo mobilního telefonu
 • Domovní adresa

Údaje o použití zahrnují následující:

 • Adresa internetového protokolu (IP) počítačů přistupujících k webu
 • Požadavky na webové stránky
 • Odkazující webové stránky
 • Prohlížeč používaný pro přístup k webu
 • Čas a datum přístupu

Jak shromažďujeme informace

mikona.eu od vás shromažďuje a přijímá informace následujícím způsobem:

 • Když vyplníte registrační formulář nebo jinak odešlete své osobní údaje.
 • Při interakci s naší službou.

Vaše údaje budou uloženy po dobu až 92 dnů poté, co již nebudou vyžadovány k poskytování služeb. Vaše údaje mohou být uchovávány po delší dobu pro účely hlášení nebo vedení záznamů v souladu s platnými zákony. Informace, které vás osobně neidentifikují, mohou být uloženy na dobu neurčitou.

Jak používáme vaše informace

mikona.eu může použít vaše údaje pro následující účely:

 • Poskytování a udržování naší Služby, jakož i sledování používání naší Služby.
 • Pro jiné účely. Společnost Mikona sro použije vaše informace k analýze dat k identifikaci trendů používání nebo určení účinnosti našich marketingových kampaní, bude-li to vhodné. Vaše údaje použijeme k vyhodnocení a zlepšení našich služeb, produktů, služeb a marketingového úsilí.
 • Za plnění smlouvy. Vaše osobní údaje pomohou s vývojem, plněním a dodržováním kupní smlouvy na produkty nebo služby, které jste si zakoupili prostřednictvím naší služby.
 • Abychom vás kontaktovali. Mikona sro vás bude kontaktovat e-mailem, telefonem, SMS nebo jinou formou elektronické komunikace související s funkcemi, produkty, službami nebo bezpečnostními aktualizacemi, bude-li to nutné nebo přiměřené.
 • Marketingové a propagační iniciativy. Společnost Mikona sro použije nekonkrétní informace získané od vás za účelem zlepšení našeho marketingového úsilí.
 • Cílená reklama. Vaše osobní údaje budou použity ke zlepšení reklamních aktivit, které jsou relevantní pro vaše konkrétní zájmy.
 • Sběr ohlasů a zpětné vazby od zákazníků. Pokud sdílíte posudek nebo recenzi o své zkušenosti s používáním naší služby, bude sdílena nebo jinak použita na webových stránkách.
 • Správa zákaznických objednávek. Vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, profily na sociálních sítích a další informace o uživatelském účtu budou použity ke správě objednávek zadaných prostřednictvím naší Služby.
 • Administrativní informace. Vaše osobní údaje budou použity jako součást provozu našich postupů správy webových stránek.
 • Řešení sporů a ochrana webu. Vaše údaje budou použity v případě právního sporu k vyřešení problémů souvisejících s naší Službou.
 • Správa vašeho účtu. Vaše osobní údaje mohou umožnit přístup k mnoha funkcím naší Služby, které jsou dostupné registrovaným uživatelům.
 • Abychom vás informovali o novinkách, obecných informacích, speciálních nabídkách, nových službách a událostech.

Jak sdílíme vaše informace

Společnost Mikona sro bude sdílet vaše údaje, pokud to bude možné, v následujících situacích:

 • S vaším souhlasem. Společnost Mikona sro bude sdílet vaše údaje za jakýmkoli účelem s vaším výslovným souhlasem.

Sdílení třetí stranou

Jakákoli třetí strana, se kterou sdílíme vaše údaje, musí sdělit účel, pro který zamýšlí vaše údaje použít. Musí uchovávat vaše údaje pouze po dobu zveřejněnou při vyžádání nebo obdržení uvedených informací. Poskytovatel služeb třetí strany nesmí dále shromažďovat, prodávat ani používat vaše osobní údaje, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k provedení stanoveného účelu.

Vaše údaje mohou být sdíleny s třetí stranou z následujících důvodů:

 • Analytické informace. Vaše informace mohou být sdíleny s online analytickými nástroji za účelem sledování a analýzy návštěvnosti webu.
 • Zlepšení cílených reklamních kampaní. Mikona sro spolupracuje s poskytovateli služeb třetích stran za účelem zlepšení cílených reklamních kampaní.

Pokud se rozhodnete poskytnout takové informace během registrace nebo jinak, dáváte společnosti Mikona sro povolení používat, sdílet a uchovávat tyto informace způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše údaje mohou být zveřejněny z dalších důvodů, včetně:

 • Dodržování platných zákonů, nařízení nebo soudních příkazů.
 • Reakce na tvrzení, že vaše používání naší služby porušuje práva třetích stran.
 • Vymáhání smluv, které s námi uzavřete, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Soubory cookie

Cookies jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají webové stránky, které navštívíte. Webové stránky používají soubory cookie, které uživatelům pomáhají efektivně se pohybovat a provádět určité funkce. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, lze nastavit bez vašeho svolení. Všechny ostatní soubory cookie musí být před nastavením v prohlížeči schváleny.

 • Nezbytně nutné cookies. Nezbytně nutné soubory cookie umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Bez nezbytně nutných souborů cookie nelze webovou stránku správně používat.
 • Výkonové soubory cookie. Výkonnostní soubory cookie se používají ke sledování toho, jak návštěvníci web používají, např. analytické soubory cookie. Tyto soubory cookie nelze použít k přímé identifikaci určitého návštěvníka.
 • Cílení na soubory cookie. Zaměřovací soubory cookie se používají k identifikaci návštěvníků mezi různými webovými stránkami, např. obsahoví partneři, bannerové sítě. Tyto soubory cookie mohou společnosti používat k vytvoření profilu zájmů návštěvníků nebo zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách.
 • Funkční soubory cookie. Funkční cookies se používají k zapamatování informací o návštěvnících na webu, např. jazyk, časové pásmo, vylepšený obsah.

Níže můžete změnit svůj souhlas s používáním souborů cookie.

Nezbytně nutné soubory

Název

Poskytovatel / Doména

Vyprší

Popis

číslo objednávky

www.mikona.eu

Zavřením prohlížeče

 

posouvání seznamu_produktů

www.mikona.eu

1 měsíc

 

product_list_products_per_page

www.mikona.eu

1 měsíc

 

zobrazení seznamu_produktů

www.mikona.eu

1 měsíc

 

switcherbox-tab-cookie

www.mikona.eu

1 měsíc

 

basket_scroll_top_position

www.mikona.eu

1 měsíc

 

číslo objednávky

www.mikona.eu

Zavřením prohlížeče

 

PHPSESSID

PHP.net

www.mikona.eu

Zavřením prohlížeče

Cookie generovaný aplikacemi založenými v jazyce PHP. Toto je univerzální identifikátor k udržování proměnných relací uživatelů. Obvykle se jedná o náhodně vygenerované číslo, jehož použití může být specifické pro daný web, ale dobrým příkladem je udržováno přihlášeného stavu uživatele mezi stránkami.

service_booking_info_hidden_timestamp

www.mikona.eu

Zavřením prohlížeče

 

product_list_sort

www.mikona.eu

7 dní

 

načtenáVersionMobile

www.mikona.eu

Zavřením prohlížeče

 

hledat_řadit

www.mikona.eu

7 dní

 

výkonové soubory

Název

Poskytovatel / Doména

Vyprší

Popis

_gat

Google LLC

.mikona.eu

1 minuta

Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics, podle dokumentace se používá k omezení rychlosti požadavků - což omezuje shromažďování údajů na webu s vysokou návštěvností.

_ga

Google LLC

.mikona.eu

2 roky

Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics - což je významná aktualizace běžně používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů.

_gid

Google LLC

.mikona.eu

1 doupě

Tento soubor cookie nastavuje Google Analytics. Ukládám a aktualizuje aktuální zobrazení pro každou navštívenou stránku a slouží k počítání a zobrazení stránek.

_gat_UA-92909130-1

.mikona.eu

1 minuta

Toto je soubor cookie typu vzoru provedeného službou Google Analytics, kde se nachází jedinečné identifikační číslo účtu nebo webu, ke kterému se vztahuje. Jedná se o variantu cookie _gat, která se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webech s velkým objemem provozu.

Soubory cílení

Název

Poskytovatel / Doména

Vyprší

Popis

VISITOR_INFO1_ŽIVĚ

Google LLC

.youtube.com

6 měsíců

Tento soubor cookie nastavuje Youtube ke sledování uživatelských předvoleb pro videa Youtube vložená do webů; může také určit, zda návštěvník webu používá novou nebo starou verzi rozhraní Youtube.

sid

.seznam.cz

1 měsíc

Toto je velmi běžný název souboru cookie, ale pokud je nalezen jako soubor cookie relace, bude pravděpodobně použit jako pro správu stavu relace.

testovací_cookie

Google LLC

.doubleclick.net

15 minut

Tento soubor cookie nastavuje společnost DoubleClick (kterou vlastní společnost Google), aby zjistila, zda prohlížeč návštěvníka webu podporuje soubory cookie.

IDE

Google LLC

.doubleclick.net

1 rok

Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá webové stránky a každou reklamu, kterou koncový uživatel může vidět před návštěvou uvedeného webu.

YSC

Google LLC

.youtube.com

Zavřením prohlížeče

Tento soubor cookie nastavuje YouTube ke sledování zobrazení vložených videí.

Bezpečnostní

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá. mikona.eu využívá řadu bezpečnostních opatření, aby zabránila zneužití, ztrátě nebo změně informací, které jste nám poskytli. Protože však nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám poskytujete, musíte k naší službě přistupovat na vlastní nebezpečí.

Mikona sro nenese odpovědnost za výkon webových stránek provozovaných třetími stranami ani za vaše interakce s nimi. Když opustíte tento web, doporučujeme vám zkontrolovat postupy ochrany osobních údajů na jiných webech, se kterými komunikujete, a určit přiměřenost těchto postupů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte následujícími způsoby:

Název: Mikona sro

Adresa: Trenčianska 452 020 01 Púchov

Email: durta.stanislav@mikona.sk

Webové stránky: mikona.eu

Telefon: ++421903803195


Vyberte preferovanou prodejnu
Zavřít