Nabídka
Produkty a služby

Kupní smlouva

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku platného a účinného v den podpisu této smlouvy, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://www.mikona.sk/db/wysiwyg/Image/CZ WEB/MIKONA_Kupni smlouva.pdf


Vyberte preferovanou prodejnu
Zavřít