Nabídka
Produkty a služby

Odstoupení od smlouvy-podmínky

Odstoupení od smlouvy

Níže jsou stanoveny podmínky pro možnost odstoupení kupujícího - spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků dálkové komunikace v souvislosti s nákupem zboží na internetovém obchodu www.mikona.eu. Tyto podmínky pro odstoupení od smlouvy vychází ze všeobecných obchodních podmínek pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.mikona.eu.

Kupující může od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde :
https://www.mikona.sk/db/wysiwyg/File/DOKUMENTY/Formular pro odstoupeni od smlouvy.docx
https://www.mikona.sk/db/wysiwyg/File/DOKUMENTY/Formular pro odstoupeni od smlouvy.pdf

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující zašle prodávajícímu písemně na adresu: ul. Trenčianska 452, Púchov, PSČ: 020 01, na email : notes@mikona.sk, ve 14 denní lhůtě. Kupující není povinen uvést důvod, pro který od kupní smlouvy odstupuje.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to ve lhůtě do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy učiněné kupujícím, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je však kupující povinen prodávajícímu zaslat na adresu : ul. Trenčianska 452, Púchov, PSČ: 020 01 nebo předat v jeho provozovně zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.


Vyberte preferovanou prodejnu
Zavřít