Nabídka
Produkty a služby

Disky kol

Disky kol - údaje na disku

Značky na ocelových discích

Ocelové disky jsou jednotně opatřeny normovanými značkami s vysokou trvanlivostí. Tyto značky identifikují typ disku a druh jeho bezpečnostní záruky.

KFZ 

výrobce dílů (jméno a symbol)

15x6J nebo 6Jx15

označení velikosti (podle normy)

AR-8430

číslo tovaru (kód výrobce)

WW/YY

datum výroby (týden/rok, měsíc/rok)

ET39

zális

KBAxxxxx

číslo KBA (pokud je pro daný disk k dispozici)


Další údaje na disku

Další údaje jako odkaz na normu, modelové číslo disku atd. jsou ponechané na uvážení výrobce. Značka výrobce je v každém případě umístěná tak, že je viditelná i při montáži kola a nahuštění pneumatiky. Dále značka nesmí vytvářet vyčnívající výstupek nebo ostré hrany a nesmí snižovat pevnost kola. 


Vyberte preferovanou prodejnu
Zavřít