Nabídka
Produkty a služby

Doprava a platba

Doprava a platba

Níže jsou stanoveny podmínky dodání zboží a způsob platby v souvislosti uzavřením kupní smlouvy na internetovém obchodu www.mikona.eu. Podmínky dodání zboží, jakož i způsob provedení platby vychází ze všeobecných obchodních podmínek pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.mikona.eu

Platba
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
Zboží je kupujícímu zasíláno tzv. na dobírku, tedy k úhradě kupní ceny zboží dochází při převzetí zboží od dopravce. Kupní cenu je možno uhradit hotově nebo prostřednictvím platební karty.
 

Dodání zboží
Zboží bude kupujícímu dodáváno v pracovní dny v rámci území České republiky, a to prostřednictvím obchodní společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 613 29 266, se sídlem Říčany u Prahy - Modletice 135 PSČ : 251 01, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C52346 (dále jen „DPD“). Náklady na dodání zboží kupujícímu nese kupující, přičemž tyto náklady jsou vždy vyčísleny u jednotlivého typu zboží. Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky.

Zboží bude kupujícímu doručeno ve lhůtě do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k dodání nebo pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak. Zboží bude doručováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Jakékoliv doklady ke zboží, zejména daňový doklad, záruční listy, potvrzení či certifikáty jsou doručovány současně se zbožím.
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, porušuje tím svou povinnost vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto VOP a je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění za každý den prodlení se splněním této povinnosti ve výši 0,- Kč. Prodávající je oprávněn, poté, co kupujícího e-mailem nebo SMS zprávou upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek z prodeje zboží.


Vyberte preferovanou prodejnu
Zavřít